Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

sadnesss
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat vialemkove lemkove

September 18 2017

sadnesss

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viahelenburns helenburns
9209 c51f 500
Reposted fromdivi divi viahelenburns helenburns

September 17 2017

sadnesss
:(...

August 18 2017

sadnesss
6036 6ec7 500
Reposted byoutlinewwojtlKawaiiNamidagumisiowelovejasminniemoth-into-flameanikrokuladymartiniguwno1Rybciaaa

July 25 2017

sadnesss
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc

July 23 2017

6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viaifyouleave ifyouleave

July 20 2017

5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viaavooid avooid
sadnesss
9012 a554

July 19 2017

sadnesss
sadnesss
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 15 2017

sadnesss
8022 4fab 500
sadnesss
2807 d2ff 500
.
Reposted bymyceline myceline

May 07 2017

sadnesss

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viasomebunny somebunny
sadnesss
7820 3fb7
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe
sadnesss
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianataliana nataliana

May 06 2017

sadnesss

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
sadnesss
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
sadnesss
6121 5564
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarosses rosses

April 24 2017

sadnesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl