Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

sadnesss
0404 3d47
sadnesss
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viastonerr stonerr

July 25 2017

sadnesss
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc
sadnesss
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
sadnesss
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakhal khal

July 23 2017

6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viaifyouleave ifyouleave
sadnesss
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
sadnesss
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?

July 20 2017

5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viaavooid avooid
sadnesss
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
sadnesss
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
sadnesss
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viabrzask brzask
sadnesss
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
Reposted fromaynis aynis viainspirations inspirations

July 19 2017

sadnesss
sadnesss
sadnesss
sadnesss
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 13 2017

sadnesss
sadnesss
0069 e206
Her (2013)

July 11 2017

sadnesss
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl