Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2020

sadnesss
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

March 19 2020

sadnesss
3833 e053
Reposted fromRowena Rowena viaohfucktycznie ohfucktycznie
sadnesss
8475 1f7f
Reposted fromsoftboi softboi viamaybeyou maybeyou

March 08 2020

sadnesss
Jak się nazywa to uczucie w głowie, uczucie tęsknego żalu, że rzeczy są takie, jakie najwyraźniej są?
– Chyba smutek, panie.
— Terry Pratchett "Mort"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid

February 29 2020

sadnesss
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.

February 02 2020

sadnesss

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viaiblameyou iblameyou
sadnesss
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAvinashi Avinashi

February 01 2020

sadnesss
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialinasakuraaizu linasakuraaizu
sadnesss
4132 af1d 500

January 31 2020

sadnesss

January 30 2020

sadnesss
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate vianiskowo niskowo

January 28 2020

sadnesss

January 26 2020

sadnesss
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparrtyzant parrtyzant
sadnesss
5485 d172 500
Małecki, Ślady
Reposted fromSilentRule SilentRule viatoosadtocry toosadtocry
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajojinthesun jojinthesun

January 25 2020

sadnesss
sadnesss
3397 8e23 500
Reposted fromamphetamine amphetamine vialexxie lexxie

January 23 2020

sadnesss
8112 28c6 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viagdziejestola gdziejestola

January 22 2020

sadnesss
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viairbjarbirb irbjarbirb
sadnesss
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl